Zum Hauptinhalt springen

Afdruk & Contact

Merlin Entertainments Group Deutschland GmbH

Kehrwieder 5

20457 Hamburg

Telefon: 

Madame Tussauds Amsterdam: +31 (0) 20-5221010

the Amsterdam Dungeon: +31 (0) 20-5308500

This is Holland: +31 (0) 20-2153008

LEGOLAND Discovery Centre Scheveningen: +31 (0) 70 701 41 99

SEA LIFE Scheveningen: +31 (0) 70-3542100

PEPPA PIG Worlds of Play Leidschendam: +31 (0)70 701 8250

 

E-Mail: GroupPromotions@merlinentertainments.biz

Rechtbank Hamburg: HRB 97286

Belastingnummer: 48/742/02032

Geregistreerd kantoor van het bedrijf: Hamburg

Algemeen directeur: Fiona Rose, Sabrina de Carvalho, Rebecca Maccario

                       

Belangrijke opmerkingen:
Alle handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die op deze website worden genoemd, zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaren. Het kopiëren of reproduceren (inclusief afdrukken op papier) van de volledige website of delen van deze website is alleen toegestaan voor gebruik van deze website als informatiebron. Elk ander gebruik van het materiaal of de informatie op deze website - met inbegrip van reproductie, herdistributie, wijziging en publicatie voor een ander doel dan hierboven vermeld - is verboden tenzij Merlin Entertainments Group Deutschland GmbH hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Inhoud:
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de op deze website verstrekte gegevens en informatie. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte gegevens of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, tenzij er sprake is van opzettelijk of grof nalatig wangedrag onzerzijds. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de gegevens op het volledige domein www.heide-park.de op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om de publicatie van deze website op elk gewenst moment te wijzigen, te verwijderen of tijdelijk of permanent te staken.

Referenties:
In het geval dat deze site direct of indirect verwijst naar links die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied liggen, zijn we alleen aansprakelijk als we op de hoogte waren van de inhoud en het voor ons technisch mogelijk en redelijk zou zijn geweest om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen enkele invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van de pagina's waarnaar wordt verwezen. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud op de pagina's waarnaar deze homepage linkt. Wij nemen deze inhoud niet over als onze eigen inhoud en sluiten elke aansprakelijkheid hiervoor uit. Wij zijn ook niet op de hoogte van illegale inhoud op de gelinkte pagina's. Het al dan niet vermelden van een link, evenals de volgorde waarin deze verschijnt, houdt geen oordeel of waardevermindering van onze kant in. Elke aansprakelijkheid van de aanbieder van de gelinkte site voor de inhoud ervan en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de door hem aangeboden gegevens en informatie blijft hierdoor onaangetast. De bovengenoemde beperkingen gelden ook voor vermeldingen door derden in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die wij eventueel hebben ingesteld.

Copyright/merkrechten:
Alle rechten op de door ons gemaakte objecten, grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten berusten uitsluitend bij ons. Reproductie of gebruik van deze objecten, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan. Alle rechten op alle handelsmerken die op deze site of op gelinkte sites worden genoemd, behoren uitsluitend toe aan de eigenaren van deze handelsmerken.

Health